Thông báo

Link xóa cache để cập nhật phiên bản mới
    Hiện tại game đã update lên phiên bản mới nhất, để vào được game các bạn cần phải xóa lịch sử trình duyệt theo hướng dẫn dưới đây

x

Closed