Thông báo

Cần xóa lịch sử trình duyệt trước khi vào game
    Để tận hưởng các tính năng mới, các bạn chơi game cần xóa toàn bộ lịch sử duyệt web trước khi vào game. Xin cảm ơn

x

Closed