Thông báo

Bảo trì update phiên bản mới
    Chúng tôi sẽ thực hiện bảo trì server trong 5 phút nữa để cập nhật phiên bản mới.
    Vì vậy các thành viên đang chơi game hãy out ngay lập tức tránh rủi ro ko đáng có
    Xin cảm ơn
    BQT GUNNY AZO

x

Closed