Thông báo

Thông báo bảo trì 1 tiếng vào buổi tối nay
    Do bên trung tâm dữ liệu máy chủ thông báo bảo trì hệ thống 1 tiếng trong tối nay vì vậy trong thời gian từ: 19h30 >> 20h30 web và client sẽ không truy cập được. Vì vậy các bạn lưu ý nhé
    BQT GUNNY

x

Closed