Thông báo

Hoàn tất bảo trì cần xóa lịch sử trình duyệt để vào game
    Hoàn tất bảo trì cần xóa lịch sử trình duyệt để vào game
    -- Ban quản trị đã hoàn thành update phiên bản mới với tên gọi "Đại Chiến 7 Thành Phố" Với những tính năng mới cũng như vật phẩm mới đã được update. Các bạn cần xóa lịch sử trình duyệt để vào game. Xem hướng dẫn xóa tại đây: http://gunnyazo.us/index/newscontent/2051

x

Closed