Thông báo

Bảo trì server update phiên bản Đại Chiến 7 Thành Phố
    THời gian bảo trì dự kiến 9h tối nay kết thúc lúc 12h
    Sau khi update chỉ số máu sẽ bớt ảo , lực chiến có thể bị giảm các bạn đừng thắc mắc nhiều nhé

x

Closed