Thông báo

Việc phải làm nếu muốn vào game
    BQT sau 2 ngày nỗ lực đã update thành công , biến hình thú bị reset, nhiều chức năng mới đã được cập nhật
    , tuy vậy để vào được game, các bạn cần phải xóa lịch sử trình duyệt. Ai chưa biết làm Hãy xem tại video dưới đây để làm theo nhé

x

Closed