Thông báo

Bảo trì update dự kiến kéo dài tới ngày 27/06
    Do đợt này là phiên bản BIG UPDATE vì vậy sẽ tốn nhiều thời gian

    Vì vậy dự kiến update tới ngày 27/06 2016
    Các bạn chú ý theo dõi thông tin trên fanpage nhé
    http:;//fb.com/Gunny.Azo

x

Closed