Thông báo

Thông báo bảo trì xử lý tài khoản bug sẽ bị xóa miếu thần 100% và thêm 1 ngày đua top
    Thông báo xử lý tài khoản bug sẽ bị xóa miếu thần 100%
    Nhằm đảm bảo công bằng, đêm nay sẽ bảo trì server và kéo dài thêm 1 ngày để xử lý các tài khoản bug xu tăng miếu thần
    Thời gian bảo trì: 11h-0h 09/07/2016
    Kéo dài đua top tới hết ngày 10/07/2016

    Các bạn bug chú ý nhé
x

Closed