Thông báo

Thông báo kéo dài thêm đua top 2 ngày
    Do 1 số vấn đề kĩ thuật xử lý sai phạm về bug vẫn chưa được triệt để, vì vậy để đảm bảo công bằng thời gian đua top sẽ kéo dài tới 23:59:59s ngày 9/7/2016

    Các bạn hãy chuẩn bị tinh thần nhé
    BQT Gunny Azo

x

Closed